บริษัท วาย. เอ็ม. เอฟ. อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทย) จำกัด ส่งมอบถุงผ้ากว่า 1,800 ใบ ให้โรงพยาบาลศิริราชในโครงการ “ รณรงค์พกถุงผ้า ใส่ยากลับบ้าน ” : Y.M.F. International (Thailand) Company Limited gave over than 1800 cloth bags to Siriraj Hospital for the Project “Bring cloth bag to bring back your medicine Campaign”

เมื่อ วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2562 บริษัท วาย. เอ็ม. เอฟ. อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทย) จำกัด นำโดย คุณลลิษณัลล์ ขะมาลา กรรมการผู้จัดการ ได้ส่งมอบถุงผ้าให้กับโรงพยาบาลศิริราช เพื่อลดการใช้ถุงกระดาษและถุงพลาสติกซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทางบริษัทได้รณรงค์และปลูกจิตสำนึกในการตระหนักถึงสิ่งแวดล้อม จึงเกิดเป็นอีกหนึ่งกิจกรรม CSR ที่พี่น้องชาว วาย. เอ็ม. เอฟ. ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการตัดเย็บถุงผ้า