ทำบุญครบรอบ 30 ปี บริษัท วาย.เอ็ม.เอฟ. อินเตอร์เนชั่นแนล ไทย จำกัด : Y.M.F. International (Thai) Co.Ltd. Celebrated its 30th Anniversary

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันครบรอบการก่อตั้งบริษัท วาย.เอ็ม.เอฟ. อินเตอร์เนชั่นแนล ไทย จำกัด ก้าวสู่ปีที่ 31 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา