From ‘You’ to ‘Medical Heroes’

ขอขอบพระคุณ คุณลูกค้าทุกท่านที่ให้ความสนใจหน้ากากอนามัยชนิดผ้า YaccoMaricard เป็นจำนวนมาก ซึ่งทางเราได้นำรายได้ส่วนหนึ่งจากการสนับสนุนของทุกท่าน มอบให้กับมูลนิธิพัฒนาเพื่อร่วมฝ่าภัยวิกฤตโควิด-19