Career

HR CONTACT 02-961-5675 EXT. 1110,1111
MOBILE : 081-3591930
OFFICIAL EMAIL FOR APPLICATION : recruit@ymfthai.com

Sales Representative

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • นำเสนอขายสินค้า/ต้อนรับดูแล และคอยบริการลูกค้า
 • คอยช่วยเหลือให้คำแนะนำลูกค้าจนปิดการขาย
 • รายงานยอดขายประจำรายวัน
 • จัดเรียงสินค้าและดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในร้าน
 • เสื้อผ้าแบรนด์ Yaccomaricard, Shaka พื้นที่กรุงเทพฯ

คุณสมบัติ

 • เพศ : หญิง
 • อายุ(ปี) : 18 – 40
 • ระดับการศึกษา : ต่ำกว่า ม.6 – ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 – 5
 • มีวุฒิภาวะ บุคลิกภาพดีชอบแฟชั่น
 • มนุษยสัมพันธ์ดี
 • ซื่อสัตย์สุจริต
 • มีความมุ่งมั่นอดทนในการทำงาน แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • สามารถทำงานตามเวลา เปิด-ปิด ของห้างสรรพสินค้าได้
 • มีประสบการณ์ด้านการเชียร์ขาย (เสื้อผ้าแฟชั่นจะพิจารณาเป็นพิเศษ)

สวัสดิการ

 • โบนัส
 • เบี้ยขยันประจำเดือน
 • ค่าล่วงเวลา
 • เงินช่วยเหลือการมาทำงาน
 • การตรวจสุขภาพประจำปี
 • การประกันอุบัติเหตุ
 • เงินช่วยเหลือคุณแม่คนใหม่
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจสงเคราะห์
 • ทุนการศึกษาบุตรพนักงานเรียนดี
 • สหกรณ์ออมทรัพย์
 • งานสังสรรค์วันเกิดพนักงาน
 • กิจกรรมกีฬาสี / Walk Rally
 • การจัดเลี้ยง / ท่องเที่ยวประจำปีใหม่
 • ประกันสังคม / เงินกองทุนทดแทน
 • รถรับ-ส่ง พนักงาน
 • อาหารกลางวัน (ข้าวฟรี)
 • ห้องพยาบาล
 • อบรมเพื่อเพิ่มทักษะ

Applicationรองรับไฟล์แนบนามสกุล .doc, .xls, .pdf, .jpg ขนาดไม่เกิน 5Mb. เท่านั้น