News

You are here:

From ‘You’ to ‘Medical Heroes’

ขอขอบพระคุณ คุณลูกค้าทุกท่านที่ให้ความสนใจหน้ากากอนามัยชนิดผ้า YaccoMaricard เป็นจำนวนมาก ซึ่งทางเราได้นำรายได้ส่วนหนึ่งจากการสนับสนุนของทุกท่าน มอบให้กับมูลนิธิพัฒนาเพื่อร่วมฝ่าภัยวิกฤตโควิด-19

Read more

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ วันสตรีดีเด่นสากล ประจำปี 2563 : The Pride of the International Women’s Day 2020 Award

เนื่องในวันสตรีสากลประจำปี 2563 ทางกระทรวงแรงงานได้จัดงานวันสตรีสากลขึ้น เมื่อวันจันทร์ ที่ 9 มีนาคม 2563 โดยชูแนวคิด “แรงงานสตรี ร่วมแรงร่วมใจ สร้างความเสมอภาค สู่สังคมไทย”

Read more

ทำบุญครบรอบ 30 ปี บริษัท วาย.เอ็ม.เอฟ. อินเตอร์เนชั่นแนล ไทย จำกัด : Y.M.F. International (Thai) Co.Ltd. Celebrated its 30th Anniversary

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันครบรอบการก่อตั้งบริษัท วาย.เอ็ม.เอฟ. อินเตอร์เนชั่นแนล ไทย จำกัด ก้าวสู่ปีที่ 31 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา

Read more

งานเกษียณอายุพนักงาน บริษัท Y.M.F. International (Thai) Co., Ltd. ประจำปี 2562 : Y.M.F. International (Thai) Co., Ltd. Retirement Party for the year 2019

สำหรับบริษัท วาย.เอ็ม.เอฟ. อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทย) จำกัด บุคลากรถือเป็นสินทรัพย์ที่มีค่ายิ่งกว่าสิ่งใดในองค์กร และในปีนี้บุคลากรอันทรงคุณค่าจำนวน 5 ท่านได้ก้าวเข้าสู่วาระในการเริ่มต้นชีวิตในช่วงใหม่

Read more

บริษัท Y.M.F. International (Thai) Co., Ltd. ได้จัดงานเลี้ยงปีใหม่ประจำปี 2562 : New Year party of Y.M.F. International (Thai) Co., Ltd. for the year 2019

ป็นอีกเหตุการณ์ความประทับใจมิรู้ลืมของพวกเราชาววาย.เอ็ม.เอฟ. ทั้งในส่วนของโรงงานบุรีรัมย์ สำนักงาน และโรงงานนนทบุรี โดยในวันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม และวันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2562 บริษัท วาย.เอ็ม.เอฟ. อินเตอร์เนชั่นแนล ไทย จำกัด ได้จัดงานเลี้ยงปีใหม่ประจำปี 2562

Read more

WEARING A BIG SMILE มอบรักส่งรอยยิ้ม กับ วาย.เอ็ม.เอฟ. อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทย) จำกัด : WEARING A BIG SMILE with Y.M.F. International (Thai) Co, Ltd.

บริษัท วาย.เอ็ม.เอฟ. อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทย) จำกัด จัดกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ณ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2562 บริษัท วาย.เอ็ม.เอฟ. อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทย) จำกัด นำโดย คุณปลาย ขะมาลา รองกรรมการผู้จัดการ

Read more

บริษัท วาย. เอ็ม. เอฟ. อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทย) จำกัด ส่งมอบถุงผ้ากว่า 1,800 ใบ ให้โรงพยาบาลศิริราชในโครงการ “ รณรงค์พกถุงผ้า ใส่ยากลับบ้าน ” : Y.M.F. International (Thailand) Company Limited gave over than 1800 cloth bags to Siriraj Hospital for the Project “Bring cloth bag to bring back your medicine Campaign”

เมื่อ วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2562 บริษัท วาย. เอ็ม. เอฟ. อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทย) จำกัด นำโดย คุณลลิษณัลล์ ขะมาลา กรรมการผู้จัดการ ได้ส่งมอบถุงผ้าให้กับโรงพยาบาลศิริราช เพื่อลดการใช้ถุงกระดาษและถุงพลาสติกซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทางบริษัทได้รณรงค์และปลูกจิตสำนึกในการตระหนักถึงสิ่งแวดล้อม จึงเกิดเป็นอีกหนึ่งกิจกรรม CSR ที่พี่น้องชาว วาย. เอ็ม. เอฟ. ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการตัดเย็บถุงผ้า

Read more

การอบรมสัมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อค้นหาเป้าหมายในการทำงานและความหมายของ ikigai :The Workshop to search for work objectives and the meaning of Ikigai.

อีกครั้ง วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 บริษัทได้จัดหลักสูตร “Find your Ikigai สร้างสุข & สำเร็จสไตล์ญี่ปุ่น” โดยวิทยากร ดร.กฤตินี พงษ์ธนเลิศ หรือนามปากกา เกตุวดี Marumura ที่มาเป็นโค้ชและแชร์ประสบการณ์เพื่อกระตุ้นให้ทุกคนตระหนักถึงเป้าหมายในการทำงาน และการค้นหา ikigai ของตัวเอง

Read more

กิจกรรมแรงงานสัมพันธ์และงานเลี้ยงปีใหม่ ประจำปี2562: Employee relations activities and New Year party 2019.

วันเสาร์ที่ 19 มกราคม2562 บริษัทได้จัดกิจกรรมระหว่างพนักงานเพื่อเป็นการเริ่มต้นปีอย่างมีพลังและทิศทางที่ชัดเจน ผ่านกิจกรรมด่านต่างๆเพื่อความสามัคคีและตระหนักในค่านิยมองค์กรทั้ง 5 ข้อ อย่างแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ ทั้งการกระตุ้นให้ตระหนักเรื่องสุขภาพ ผ่านการออกกำลังกายและการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขในเกมต่างๆ  อีกทั้งให้ทุกๆ คนได้ซึมซับความเป็นคนดีและคนเก่งของวายเอ็มเอฟอีกด้วย

Read more

การอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพและพัฒนาความรู้ให้กับพนักงานขาย: Training to increase ability and improve knowledge for sales staff.

วันที่ 15 มกราคม 2562 บริษัทได้จัดฝึกอบรมหลักสูตร Omotenashi ”จิตวิญญาณการบริการแบบญี่ปุ่น” โดยวิทยากรดร.กฤตินี พงษ์ธนเลิศ หรือนามปากกา เกตุวดีmarumura ที่มาเป็นโค้ชและแชร์ประสบการณ์ให้กับพนักงานขายที่ทำหน้าที่เกี่ยวเนื่องกับการบริการลูกค้า

Read more