Career

HR CONTACT 02-961-5675 EXT. 1110,1111
MOBILE : 081-3591930
OFFICIAL EMAIL FOR APPLICATION : recruit@ymfthai.com

Sales Representative

Job Description

 • นำเสนอขายสินค้า/ต้อนรับดูแล และคอยบริการลูกค้า
 • คอยช่วยเหลือให้คำแนะนำลูกค้าจนปิดการขาย
 • รายงานยอดขายประจำรายวัน
 • จัดเรียงสินค้าและดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในร้าน
 • เสื้อผ้าแบรนด์ Yaccomaricard, Shaka พื้นที่กรุงเทพฯ

Qualifications

 • เพศหญิง อายุ 24 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป ทุกสาขาวิชา
 • มีความละเอียด / รอบคอบ / รักงานขาย / สนใจด้านแฟชั่น
 • มีบุคลิกภาพดี / ชอบการแต่งกาย / ขยัน / อดทน / มีความตั้งใจในการทำงาน
 • ถ้ามีประสบการณ์ด้านงานขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ

Package: ตามตกลง

สวัสดิการ

 • โบนัส
 • เบี้ยขยันประจำเดือน
 • ค่าล่วงเวลา
 • ค่าคอมมิชชั่น (สำหรับพนักงานขาย)
 • เงินช่วยเหลือการมาทำงาน
 • การตรวจสุขภาพประจำปี
 • การประกันอุบัติเหตุ
 • เงินช่วยเหลือคุณแม่คนใหม่
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจสงเคราะห์
 • ทุนการศึกษาบุตรพนักงานเรียนดี
 • สหกรณ์ออมทรัพย์
 • งานสังสรรค์วันเกิดพนักงาน
 • กิจกรรมกีฬาสี / Walk Rally
 • การจัดเลี้ยง / ท่องเที่ยวประจำปีใหม่
 • ประกันสังคม / เงินกองทุนทดแทน
 • อบรมเพื่อเพิ่มทักษะ

Applicationรองรับไฟล์แนบนามสกุล .doc, .xls, .pdf, .jpg ขนาดไม่เกิน 5Mb. เท่านั้น